Przykładowe zastosowania: zdejmowanie warstw farby, rdzy, żywicy, gumy, lakieru, zaprawy, tynku, betonu, bitumu, odkrywanie struktur zbrojeń, przygotowywanie powierzchni do nałożenia powłok antykorozyjnych, przeciwpożarowych, czyszczenie wymienników ciepła, czyszczenie kotłów, zbiorników, przewodów kanalizacyjnych, maszyn przemysłowych, statków, lakierni, warsztaty inżynierii, prace na powierzchniach płaskich, wypłukiwanie betonu do 1 metra głębokości nie naruszając zbrojenia, cięcie stopów o wysokiej wytrzymałości: metali, stali, żelazobetonu, ceramiki, betonu, zbiorników, konstrukcji budowlanych, rur o grubości ścianki do 40 mm z dokładnością do milimetra – działanie bezpyłowe, beziskrowe i nie wywołujące silnych wibracji.

Podczas korzystania z naszych usług:

– gwarantujemy dowóz urządzenia

– szkolenie personelu w zakresie usługi

– serwis do 48h

– w razie awarii urządzenia wymiana do 72h

– nasze urządzenia przeznaczone są do prac w trybie 24h

– urządzenia nie posiadają limitu godzin

– posiadamy urządzenia przeznaczone do prac w strefach zagrożonych wybuchem (Ex).

– nasz wykwalifikowany personel jest do Państwa dyspozycji

Pracujemy Beziskrowo, Bezpyłowo... Ekologicznie