Oferta

Czyszczenie wysokociśnieniowe

Zobacz więcej

Piaskowanie wysokociśnieniowe w osłonie wodnej

Zobacz więcej

Usuwamy

Rdzę, farbę, żywicę, powłoki antykorozyjne oraz ogniochronne, zabrudzenia bitumiczne, beton.

Zobacz więcej

Renowacje wysokociśnieniowe

Zobacz więcej