MEN MOET DE KRACHT VAN WATER NIET ONDERSCHATTEN

De door ons aangeboden schoonmaak is 100% ecologisch en uitsluitend met water en zand gemaakt.  

We reinigen het moeilijkst verwijderbare vuil van vrijwel elk oppervlak, zonder de structuur te veranderen. We werken veilig – vonkvrij en stofvrij. 

WE WERKEN VONKRIJ, STOFVRIJ, ECOLOGISCH